Kopia zapasowa danych

Kompleksowe rozwiązanie ochrony danych na stacjach roboczych, serwerach i maszynach wirtualnych.
Synchronizacja z usługami chmurowymi czołowych usługodawców (Microsoft, Google, S3 etc).
Pełna synchronizacja i obsługa kopii zapaasowych dla pakietów biznesowych Microsoft Office 365.