Synology Surveilance Station – nagrywanie i odtwarzanie

Ustawiaj różnorodne tryby nagrywania w zależności od potrzeb.
Porównuj jednocześnie materiały nagrane przez różne kamery.
Możliwa jest również analiza zdarzeń w aplikacji Smart Search.
Wiarygodność eksportowanych plików zapewni funkcja Synology Evidence Integrity Authenticator.