Synology - dyski sieciowe w Polsce

Synology w Polsce

punkt Dlaczego warto kupić ?

punkt Interfejs użytkownika DSM

punkt Oprogramowanie DSM 6

punkt Możliwości Synology

punkt Moduły dodatkowe

punkt Synology w biznesie

punkt Synology w domu

punkt Kopia zapasowa danych

punkt Funkcja Time Backup

punkt Konta i uprawnienia

punkt Kontrola dostępu przez ACL

punkt Wirtualizacja z Synology

punkt iSCSI w Synology

punkt Porównanie wydajności

punkt Bezpieczne dane - RAID

punkt Ochrona przed ransomware

punkt Dyski twarde dla Synology

punkt Sklep Synology PL

punkt Kim jesteśmy ?

punkt Pomoc techniczna

punkt Zgłoszenie awarii i pomoc

Wersja demo online

punkt Wejście do Synology ->

punkt Login: admin

punkt Hasło: synology

Wsparcie serwisowe

Pakiety EPA Care Pack

Tylko w EPA Systemy mamy programy serwisowy dla Synology. Do 5 lat gwarancji, serwis door-door, on-site, wsparcie techniczne i wiele więcej. Sprawdź co jeszcze oferujemy w pomocy tehnicznej.

Systemy monitoringu

Kamery IP przemysłowe

Czy wiesz, że każdy serwer NAS Synology posiada obsługę kamer IP i bogate funkcje stacji monitoringu video ? Synology poleca kamery Etrovision >

Facebook Synology

Wejdź na Facebook. Bądź na bieżąco z nowymi produktami Synology.

 

Zapraszamy również na Google+. Tam też zawsze pełne info o Synology.

 

Dysk sieciowy Synology jako rejestrator kamer przemysłowych

Jednoczesny podgląd na żywo - Aplikacja umożliwia oglądanie transmisji na żywo na maksymalnie 49 kanałach, tworzenie zrzutów obrazu oraz regulację kąta ustawienia kamery przy użyciu funkcji PTZ. Układ kanałów można dostosować do różnych scenariuszy monitorowania i wdrażania. Funkcja Rybie oko umożliwia usuwanie zniekształceń obrazu tak, aby był on czytelny dla ludzkich oczu.

 

Dyski WD Purple

 

W przypadku wdrożeń na dużą skalę Surveillance Station umożliwia wyświetlanie do 49 kanałów jednocześnie. Klikając można przejść do trybu pełnoekranowego dowolnego kanału kamery, a następnie użyć PTZ do sterowania kątem kamery. W celu zarejestrowania ważnych chwil możesz zarejestrować zrzuty obrazu, a następnie zapisać je w celach archiwalnych. Surveillance Station umożliwia o wiele bardziej efektywne wyświetlanie podglądu na żywo za pośrednictwem pojedynczego interfejsu.

 

 

adobeSynology Surveilance Station - do systemów monitoringu

 

Elastyczny układ podglądu na żywo - Układ podglądu na żywo można dostosować tak, by wyświetlał różną liczbę kanałów. Aby utworzyć szablon, wystarczy przeciągnąć kamerę w dowolne miejsce siatki kanałów. Do różnych celów związanych z monitorowaniem można tworzyć różne układy. W środowisku CMS (systemu centralnego zarządzania) można zintegrować kamery połączone z różnymi serwerami DiskStation w celu wyświetlania ich wszystkich w jednym interfejsie. Można także tworzyć grupy kamer i umieszczać je na pojedynczym układzie w celu nadzorowania wszystkich obserwowanych środowisk.

 

Obsługa kamer z efektem rybiego oka - Firma Synology obsługuje kamery z efektem rybiego oka, zapewniając panoramiczny widok otoczenia w zakresie 360°. Kamera z efektem rybiego oka nie ma martwych punktów, dlatego też może zapewnić widoczność w szerszym zakresie niż tradycyjna kamera IP.

W aplikacji Surveillance Station można określić dowolny region lub obszar półkuli (180°) w celu usunięcia zniekształceń z obrazu z efektem rybiego oka i dostosowania go do ludzkiego wzroku. Obraz po usunięciu zniekształceń można podzielić na wiele kanałów do jednoczesnego przeglądania.

 

Narzędzia dodatkowe - Za pomocą narzędzi ulepszających można zwiększyć uniwersalność i precyzję monitorowania. Funkcja analityczna Podglądu na żywo umożliwia śledzenie obiektów podczas przeglądania na żywo i nagrywania. Po wybraniu spośród kilku typów analizy obrazu z kamer IP można śledzić podejrzane zdarzenia i uruchamiać na bieżąco inteligentne nagrywanie. Każda nagrana sesja jest archiwizowana w uporządkowany sposób do celów późniejszej analizy. W trybie symulacji można precyzyjnie dostroić ustawienia, takie jak czułość, strefa wykrywania i rozmiar obiektu, aby uzyskać jak najlepsze efekty z poszczególnych kamer.

 

Lokalizacja kamer - Wbudowana funkcja mapy elektronicznej w aplikacji Surveillance Station umożliwia przegląd geograficzny sieci kamer. Wystarczy w tym celu wskazać miejsce kamery na mapie. W celu stworzenia zaawansowanego, uporządkowanego systemu mapy elektronicznej można tworzyć różne warstwy podrzędne. Można na przykład utworzyć mapę elektroniczną do każdego piętra budynku biurowego. Każdą mapę elektroniczną można połączyć ze skonfigurowanym układem Podglądu na żywo, co zapewnia pomoc wizualną podczas monitorowania.

 

Pełna obsługa funkcji PTZ - Surveillance Station obsługuje wszystkie funkcje PTZ: panoramowanie, przechylanie i powiększanie (optyczne i cyfrowe), dzięki czemu można dostosować kamery IP do różnych sytuacji. Konfiguracja wielu kamer PTZ w jednym miejscu umożliwia eliminację większej liczby martwych punktów. Aplikacja umożliwia skonfigurowanie różnych pozycji PTZ oraz trasy patrolu na określonym obszarze.

 

 

Patrol z harmonogramem - Za pomocą Kreatora strażnika można skonfigurować patrol z harmonogramem, który będzie uruchamiać nagranie po wystąpieniu określonego zdarzenia. Zdarzenie wyzwalające można wybrać spośród opcji Ciągłe, Detekcja ruchu, Alarm lub Detekcja ruchu i alarm. Kiedy nie ma Cię na miejscu, kamera PTZ może strzec terenu przy użyciu trasy patrolu z różnymi zaprogramowanymi kątami. Jeżeli wydarzy się coś podejrzanego - na przykład w biurze pojawi się ktoś o nieodpowiedniej porze - zostanie uruchomione nagrywanie.

 

adobeSynology Surveilance Station - do systemów monitoringu

 

Obsługa różnych przeglądarek - Surveillance Station działa na komputerach PC i Mac, we wszystkich najpopularniejszych przeglądarkach - Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer i Safari. Nieważne, jakiej używasz przeglądarki - zawsze możesz korzystać z pełni zalet Surveillance Station. Nawet jeżeli zmienisz przeglądarkę, możesz nadal pracować w ten sam sposób.

 

Mobilny monitoring - Aplikacja Surveillance Station jest także dostępna w urządzeniach mobilnych, takich jak iPad, iPhone, iPod touch i urządzenia z systemem Android. Po zainstalowaniu aplikacji DS cam ze sklepu App Store lub Android Market możesz korzystać z funkcji Podgląd na żywo, Odtwarzanie zdarzeń i PTZ oraz odbierać powiadomienia w trybie "push". Za pomocą aplikacji DS cam zainstalowanej w urządzeniu mobilnym możesz łączyć się z dowolnym serwerem DiskStation i monitorować kamery IP znajdujące się w dowolnym miejscu na świecie.

 

Zarządzanie zdarzeniami - Nagrane zdarzenia to cenne zasoby, ale tylko wtedy, gdy używa się ich efektywnie. Surveillance Station oferuje do tego odpowiednie narzędzia. Dzięki temu można dużo szybciej i łatwiej znajdować zdarzenia, przeszukiwać je i analizować, wyświetlać je w różnych trybach, aby skrócić czas, a także eksportować je do archiwum w celu późniejszego przejrzenia.

 

Efektywne archiwizowanie zdarzeń - Nagrania są zawsze archiwizowane i można ich użyć w przyszłości do różnych celów związanych z przepisami, analizą biznesową, bezpieczeństwem, śledztwem i innych. W Surveillance Station można wyeksportować dowolne zarejestrowane zdarzenie do folderu współdzielonego na serwerze DiskStation - jest to pojedyncze miejsce dysponujące pamięcią masową, w którym można wyszukiwać zarchiwizowane zdarzenia. Jeżeli zajdzie pilna potrzeba znalezienia pliku, można zawsze pobrać go do komputera klienckiego i zabrać ze sobą.

 

Evidence Integrity Authenticator - Wszystkie nagrane pliki wideo i zrzuty obrazu mają osadzone niewidoczne podpisy cyfrowe. Opracowany przez firmę Synology Evidence Integrity Authenticator może zweryfikować plik nagrania lub zrzutu obrazu i potwierdzić jego autentyczność oraz brak modyfikacji. Nagrania lub zrzuty obrazu o potwierdzonej autentyczności przedstawiają dokładny czas nagrania oraz serwer DiskStation pełniący funkcję hosta. Funkcji Evidence Integrity Authenticator można użyć w razie kontrowersji w postępowaniu sądowym, ponieważ każdy plik, który przejdzie pomyślnie test, może stanowić materiał dowodowy.

 

Znajdowanie zdarzeń - Wszystkie zarejestrowane zdarzenia z każdej kamery są skonsolidowane na liście zdarzeń. Można je następnie sortować na podstawie różnych atrybutów, takich jak model kamery, tryb nagrywania, czas trwania nagrania, rozmiar nagrania lub format wideo. W celu wyświetlenia tylko potrzebnych zdarzeń można także filtrować bazę danych. Oprócz znajdowania zarejestrowanych zdarzeń Surveillance Station umożliwia także lokalizację nagrań przy użyciu Osi czasowej i kalendarza. Kalendarz umożliwia wybieranie dowolnej daty w celu wyświetlenia nagrania z tego dnia. Oś czasowa zdarzeń umożliwia łatwe znalezienie zdarzeń zarejestrowanych w różnych trybach i oznaczonych kolorami. Aby znaleźć określony moment podczas nagrania, wystarczy przeciągnąć kursorem po osi czasu w prawo lub w lewo.

 

Analiza obrazu - Zarchiwizowane zdarzenia to bardzo przydatne źródło informacji do wszelkich analiz. Wyszukiwanie inteligentne umożliwia łatwe znajdowanie wszelkich zmian podczas pracy kamery oraz dostosowywanie parametrów w celu zawężenia wyszukiwania i uniknięcia fałszywych alarmów. Korekcja obrazu to świetne narzędzie do regulacji ustawień obrazu, takich jak jasność, nasycenie, kontrast i ostrość.

 

Wyszukiwanie inteligentne - Podczas odtwarzania zdarzeń można uaktywnić funkcję Wyszukiwanie inteligentne, aby śledzić podejrzane obiekty. Dostępnych jest pięć różnych typów wyszukiwania: detekcja ruchu, brakujący obiekt, obcy obiekt, zasłonięcie kamery, utrata ostrości. Można także dostosować strefę wykrywania, czułość wykrywania, czas trwania interwału oraz rozmiar obiektu. Wyszukiwanie inteligentne to funkcja, która pomaga w efektywnej analizie zdarzeń z przeszłości. unkcja Korekcja obrazu umożliwia regulację takich właściwości obrazu, jak jasność, kontrast, nasycenie i ostrość, w celu poprawienia widoczności. Korekcja obrazu jest także dostępna w funkcji Wyszukiwanie inteligentne. Dzięki temu, kiedy system znajdzie krytyczne zdarzenie, ale obraz okaże się zbyt ciemny, wystarczy zwiększyć jasność i kontrast.

 

Odtwarzanie zdarzeń - W trybie Oś czasowa można odtwarzać jednocześnie do 4 nagranych zdarzeń z różnych kamer IP. Podczas oglądania nagrania można przesuwać kursor wzdłuż osi czasowej i w dowolnej chwili powiększyć lub pomniejszyć obraz, wyregulować głośność, zrobić zrzut obrazu lub go wyeksportować. Tryb Oś czasowa z paskiem do intuicyjnej nawigacji umożliwia łatwe znalezienie określonego momentu w czasie.

 

adobeSynology Surveilance Station - do systemów monitoringu

 

Tryb Synchronizacja - umożliwia jednoczesne odtwarzanie wielu zarejestrowanych zdarzeń. Dzięki temu w celu wyświetlenia zdarzeń z różnych godzin danego dnia zarejestrowanych przez poszczególne kamery wystarczy używać do nawigacji jednej osi czasowej. Tryb bez synchronizacji eliminuje przerwy pomiędzy zdarzeniami z kamery i łączy zdarzenia w jeden ciągły strumień.

 

Przy użyciu trybów Synchronizacja i Bez synchronizacji można wyświetlać zdarzenia zarejestrowane w ciągu dnia efektywniej i szybciej. Tryb podział czasu - podczas przeglądania Listy zdarzeń kliknij dwukrotnie zdarzenie, aby wyświetlić Odtwarzacz zdarzeń. Odtwarzacz zdarzeń umożliwia wyświetlanie poszczególnych zarejestrowanych zdarzeń. W przypadku zdarzeń trwających ponad minutę można uaktywnić tryb Podział czasu, który dzieli zdarzenie na 4 osobne kanały do jednoczesnego przeglądania. Dzięki temu można szybciej i efektywniej przeglądać zdarzenie z określonego dnia.

 

Rejestracja - Nagrywanie w Surveillance Station to nie tylko zapisywanie zdarzeń z przeszłości. Jest to funkcja inteligentna. Dostępnych jest pięć trybów nagrywania uruchamianych automatycznie po wystąpieniu określonego zdarzenia. Nagrywanie można także uruchamiać automatycznie na podstawie harmonogramu. Wszystkie nagrania można poddawać "recyklingowi", aby zwolnić miejsce na nowe.

 

Nagrywanie ręczne - w widoku Podgląd na żywo można kliknąć przycisk nagrywania znajdujący się na panelu sterowania, aby rozpocząć sesję nagrywania. Nagrywanie można zakończyć ręcznie, klikając je. Nagrywanie zakończy się także po osiągnięciu limitu pamięci. Ręczne nagrywanie jest elastyczne, ponieważ jest całkowicie kontrolowane przez użytkownika.

Nagrywanie ciągłe - Podczas nagrywania ciągłego ignorowane są wszystkie ustawienia zdarzeń wyzwalających i ustawienia systemowe. Nagrywanie jest kontynuowane non-stop, aż do końca zaplanowanej sesji lub do wyczerpania miejsca w pamięci. W sytuacjach o znaczeniu krytycznym nagrywanie ciągłe to doskonały sposób, by niczego nie pominąć.

Detekcja ruchu - Nagrywanie w trybie Detekcja ruchu jest uruchamiane po wykryciu ruchu. W aplikacji można określić obszar detekcji i dostosować takie jej atrybuty, jak czułość wykrywania, próg, wielkość obiektu i procent wyzwalacza, aby precyzyjniej namierzyć obiekt. Jest to funkcja aplikacji Surveillance Station, w związku z czym można jej używać nawet z kamerami IP, które nie obsługują detekcji ruchu.

Alarm - Nagrywanie alarmowe jest podobne do nagrywania przy detekcji ruchu, ponieważ oba są wyzwalane przez zdarzenia. Działa ono, gdy do kamery IP dochodzi prąd elektryczny. W praktyce prąd ten może pochodzić z urządzenia zamocowanego w drzwiach. Po otwarciu drzwi urządzenie przekaże sygnał elektryczny do kamery, co spowoduje uruchomienie nagrywania.

Alarm z detekcją ruchu - Ten typ nagrywania łączy w sobie nagrywanie alarmowe i przy detekcji ruchu. Służy do zmniejszenia liczby fałszywych alarmów. Ponieważ nagrywanie alarmowe i przy detekcji ruchu jest wyzwalane w różny sposób, zazwyczaj jest ono stosowane w różnych miejscach w celu eliminacji martwych punktów. Czas wyzwolenia nagrania zależy od tego, który tryb jako pierwszy wykryje aktywność.

Harmonogram i archiwizacja - Surveillance Station umożliwia tworzenie harmonogramu nagrywania w trybie 24/7. Można także dobierać różne tryby nagrywania do różnych pór tygodnia. Na przykład można ustawić detekcję ruchu od godziny 18:00 do 24:00, a następnie nagrywanie ciągłe aż do rana. System Rotacja plików archiwalnych zapewnia dostępność miejsca na nowe zdarzenia.

 

Lista kamer i grupy - Surveillance Station udostępnia przejrzysty przegląd wszystkich poszczególnych kamer i grup kamer za pośrednictwem intuicyjnego w obsłudze panelu stanu. Informacje dotyczące kamery, takie jak podgląd miniatury kanału, nazwa modelu, adres IP, status i wykorzystanie pamięci, można monitorować na pojedynczym ekranie. Dzięki temu można łatwo sprawdzić, która kamera osiąga limit wykorzystania pamięci masowej. Panel stanu udostępnia wszystkie ustawienia potrzebne do dostosowywania kamer lub zmiany harmonogramu nagrań. Kamery można łatwo dodawać, usuwać, włączać lub wyłączać. Można edytować ustawienia kamery, takie jak format wideo, częstotliwość i harmonogram nagrywania, lub eksportować konfigurację w celu przywrócenia systemu w przyszłości lub migracji ustawień. Z myślą o inteligentnym monitoringu można także skonfigurować funkcję analityczną Podglądu na żywo i Strażnika. Panel stanu ułatwia dostosowywanie monitoringu do potrzeb użytkownika.

 

Powiadomienia - Surveillance Station udostępnia rozbudowany system powiadomień, który informuje o wszystkich zdarzeniach rejestrowanych przez kamery IP. Do wyboru jest 9 zdarzeń wyzwalających powiadomienia przesyłane przez SMS, e-mail, Skype, Windows Live Messenger i aplikację DS cam w urządzeniach z systemem iOS. Można także utworzyć niestandardowy harmonogram powiadamiania i określić, kiedy mają być wysyłane powiadomienia. Surveillance Station umożliwia wysyłanie powiadomień w trybie "push" na konto Skype lub Windows Live Messenger, a także do urządzeń z systemem iOS za pośrednictwem DS Cam - mobilnej aplikacji do obsługi Surveillance Station. Dzięki temu nawet podczas korzystania z innej aplikacji można otrzymywać aktualne powiadomienia bez uruchamiania aplikacji DS Cam. Po odebraniu takiego powiadomienia można przejść bezpośrednio do aplikacji DS Cam i zobaczyć zdarzenia rejestrowane przez kamerę.

 

Wszechstronna obsługa kamer - Surveillance Station obsługuje ponad 2800 kamer do różnych zastosowań i różnych marek, takich jak ACTi, Axis, D-Link, Panasonic, Samsung, Sony, TRENDnet i Vivotek. Kamery instaluje się intuicyjnie - wystarczy uruchomić kreator i wybrać opcję Szybka konfiguracja, aby ukończyć instalację kilkoma kliknięciami. Instalacja niestandardowa umożliwia dostrojenie ustawień kamery przed ich uaktywnieniem. W celu ułatwienia budowy sieci monitoringowej w budynku Surveillance Station udostępnia łatwy w obsłudze kreator. Wystarczy podłączyć kamery IP do sieci lokalnej i postępować zgodnie z instrukcjami kreatora.

 

adobeSynology Surveilance Station - do systemów monitoringu

 

Użyć można trybu Szybka konfiguracja do instalacji kamery z optymalnymi ustawieniami lub dostosować własną konfigurację. Nawet podczas wdrożenia na dużą skalę można dodawać kamery zbiorczo, co odbywa się tak samo intuicyjnie jak dodawanie pojedynczej kamery. Zarządzanie pojedynczymi kamerami jest z pewnością zadaniem uciążliwym i czasochłonnym. W aplikacji Surveillance Station można tworzyć, usuwać, edytować lub przenosić kamery pomiędzy grupami — w tym celu wystarczy przeciągnąć je myszą. Grupy kamer można stosować w widoku Podgląd na żywo i Oś czasowa, a także w konfiguracji CMS. W ten sposób można zaoszczędzić czas i zasoby podczas zarządzania dużą grupą kamer. Można grupować kamery takiego samego modelu lub kamery zainstalowane na różnych piętrach budynku

Dyski sieciowe - sklep

Sklep Synology - dyski sieciowe

Zapraszamy na zakupy serwerów Synology w naszym sklepie. Zapewniamy stałą dostepność, dostawa w 24 godz i nasze pełne wsparcie. Wejście do sklepu ->

Pakiety dla Synology

punkt Monitoring - kamery IP

punkt Serwer pocztowy i klient

punkt Stacja muzyczna i radio

punkt Pobieranie plików z sieci

punkt Drukowanie w sieci LAN

punkt Galeria zdjęć i filmów

punkt Zarządzanie mobilne

punkt Aplikacje iOS / Android

punkt Pakiety dodatkowe

Kontakt z nami

Dział Handlowy ->

tel. (91)-4315-360, -61, -62

biuro@synology.com.pl

 

Pomoc Techniczna ->

tel. (91)-4315-367

serwis@synology.com.pl

Recenzje Synology

Więcej recenzji dysków sieciowych i informacji z rynku serwerów:

Dyski sieciowe i macierze dyskowe - kompedium

Serwer Synology DS212Serwer Synology DS212

Chip Tip Recenzje Synology DS212+

Recenzja Synology

Recenzja Synology

Recenzja Synology

Recenzja Synology Recenzja Synology

Testy Synology

Recenzja Synology Cloud Station

Copyright 2015, EPA Systemy Sp. z o.o.

Zobacz także: || Dyski sieciowe QNAP || Dyski sieciowe Asustor || QNAP - sklep || Synology - sklep || Kamery przemysłowe || Backup danych Ctera || Przełączniki KVM ||

 

Pomimo dołożenia wszelkich starań nie możemy zagwarantować, że podane przez nas ceny oraz dane techniczne są wolne od błędów. Ceny nie stanowią oferty w myśl kodeksu handlowego, a nieprawidłowości nie mogą być podstawą roszczeń. EPA Systemy Sp. z o.o. jest zarejestrowana w KRS nr 0000241302, NIP: 852-245-73-81. Jako przedsiębiorca prowadzący sprzedaż sprzętu EE zobowiązani jesteśmy do informowania kupujących o jednostkowym koszcie gospodarowania odpadami KGO, który wynosi 0,35 zł/kg - jest to cena składowa towaru i nie stanowi kosztu dodatkowego.

e-mail: epa@profipc.pl